Socialització de llibres

Socialització de llibres, el projecte

Benvolgudes famílies, us presentem el projecte “ socialització de llibres” que és totalment voluntari.

La socialització té com a principal objectiu implicar tota la comunitat educativa (alumnes, famílies i professors) en un projecte comú que consisteix a realitzar, de forma col·lectiva i no individual, la compra dels llibres de text que fan servir els alumnes. En conseqüència, els llibres no pertanyen als alumnes, sinó que estan socialitzats, això vol dir que a final de curs no se’ls emporten a casa sinó que queden a l’institut per tornar a ser utilitzats.

Aquest projecte vol aconseguir els següents fins:

● Disminuir la despesa que suposa per a les famílies l’adquisició dels llibres.

● Disminuir l’impacte mediambiental que la compra anual de llibres suposa pel nostre planeta.

● Fomentar el reciclatge i l’estalvi de recursos.

● Sensibilitzar els alumnes i les seves famílies perquè tinguin cura del material que fan servir.

● Fomentar en l’educació dels infants i joves valors com la solidaritat, la responsabilitat i el saber compartir.

És un projecte que es duu a terme conjuntament entre l’AMPA i l’institut per a tots els nivells de primer a quart d’ESO, 1r. i 2n. de Batxillerat Diürn.

Les fiances de 4t de ESO i 1r i 2n Batxillerat es retornarà a final curs un cop retornats els llibres.

Adhesió

Per participar en el projecte de socialització és imprescindible ser soci de L’AMPA.

Les inscripcions s’han de renovar cada any i per cada alumne. El projecte no és d’aplicació obligatòria. Les famílies s’inscriuran voluntàriament, segons el seu desig.

Passos per a la inscripció dels alumnes tant de l’ESO com els de Batxillerat:

● Omplir el FORMULARI d’INSCRIPCIÓ amb l'email del tutor, mare o pare. Important que sigui un email correcte per poder rebre totes les comunicacions i rebuts dels pagaments.

● Omplir les dades dels alumnes que s'acullen a la socialització, d'ESO o Batxillerat segons el cas.

● Realitzar el pagament amb targeta bancària mitjançant pasarel·la de pagament automàtica.

Les quotes de socialització i de soci de l'AMPA s'actualitzarán cada any segons els costos negociats.

Per al curs 2023/2024 els preus són:

20€ (quota AMPA)+ 100€ (socialització ESO de  1r-2n i 3r d'ESO).

20€ (quota AMPA)+ 100€ (socialització ESO de 4t ESO)+ 50€ fiança de 4t.

20€ (quota AMPA)+ 100€ (socialització Batxillerat)+ 100€ fiança de Batxillerat.

Els 20€ de quota d'AMPA són per família.

La fiança es retornarà en acabar els estudis al centre.

Les famílies que tinguin algun deute pendent amb l’AMPA, no es podran inscriure fins que es posin al corrent dels pagaments pendents, o hauran d’abandonar el projecte de socialització si es dóna el cas.

Al setembre s'entregarà a cada alumne el seu lot de llibres, nets, revisats, amb folres (els posarà l’alumne, hi ha un vídeo a la pàgina web de l’AMPA, que indica com fer-ho) amb un codi d'identificació per cada alumne (no hi ha dos codis iguals).

Els professors es comprometen a la sensibilització dels alumnes per treballar i conservar els llibres socialitzats.

Els alumnes es comprometen a fer un bon ús dels llibres de text i a tornar-los en condicions òptimes en finalitzar el curs escolar. La bona conservació dels llibres és responsabilitat dels alumnes: no està permès escriure el nom, dibuixar, ni fer marques de cap tipus. No es pot escriure als llibres (a excepció del Workbook d'anglès que anirà sense folrar), ni subratllar amb llapis, bolígraf, marcador ni fer els exercicis directament als llibres, i s'ha de tenir cura de no trencar cap pàgina.

Les famílies es comprometen a col·laborar amb els seus fills en la conservació dels llibres i a fomentar els valors de la socialització.

En acabar el curs, a mitjans o finals de juny, els alumnes han de tornar el lot de llibres, SENCER (tots els llibres) i NET.
Això vol dir que A CASA heu de netejar els llibres amb pinzell, goma d'esborrar, tovalloleta humida o drap sec, segons veieu necessari (hi ha un vídeo a la web de l'AMPA que indica com fer-ho). El tutor indicarà a classe, quan i on s'ha d'entregar el lot.

En el cas de pèrdua o mal ús evident d'algun exemplar, la família responsable haurà de pagar l'import de 30€ per llibre, tal i com s'indica a la normativa de socialització.

Si un alumne deixa el centre passat el primer trimestre, no recuperarà l’import de la socialització.

La comissió de reciclatge i socialització de llibres de l’AMPA s’encarregarà de fer el recompte dels llibres a final de curs, i de valorar-ne l’estat, per decidir si cal fer-ne una renovació.

L’ incompliment d’aquestes normes, comportarà l’exclusió del projecte de socialització.


Equip Directiu AMPA INS Investigador Blanxart