Condicions generals

Les presents condicions generals regulen totes les relacions entre l'AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART i els seus socis.

Abans d'efectuar qualsevol transacció, el soci reconeix conèixer i declara acceptar aquestes condicions des del moment en què punxi en el botó “Accepto”.

Condicions particulars

L'AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART gestiona dues subcripcions, una com a soci de l'AMPA i una altra per al programa de Socialització de Llibres.

La quota anual com a soci de l'AMPA dóna dret entre d'altres serveis a l'accès al programa de Socialització de Llibres.

La quota anual de Socialització de Llibres permet participar en el programa que gestiona l'AMPA. Trobareu més informació dobre el projecte i el seu funcionament en aquest enllaç).

El soci reconeix conèixer, en el moment de la realització de les subscripcions, les condicions particulars indicades i declara expressament acceptar-les sense cap reserva. La realització de les subscripcions i la seva confirmació per part del soci materialitzen l'acceptació plena i completa de les condicions particulars, solament aplicables a les subscripcions.

Usuari

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat d’obrar, podrà realitzar les subscripcions com a soci i una altra pel programa de Socialització de Llibres a través d’aquest lloc web.  

L’usuari, un cop completades totes les dades que ha facilitat, declara que són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat ; i, en concret, allò detallat sota de l’epígraf de “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privacitat, i on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la relació entre l’AMPA.

Per poder realitzar les subscripcions tan sols haurà d’emplenar el formulari online, acceptant el tractament d'aquestes de conformitat amb la normativa de protecció de dades i en els termes detallats a l’avís legal i política de privacitat. 

Dret de desistiment

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris, el dret de desistiment no serà aplicable respecte la quota de soci al no tractar-se d’un consumidor final.

Respecte la socialització, l’usuari disposa de 14 dies per exercir el dret de desistiment, abans de l’inici de la prestació del servei.

L’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’AMPA a través del següent correu electrònic info@ampablanxart.net, al·legant que vol exercir el seu dret de desistiment o completant aquest formulari: 

A l’ Atenció de l’AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART 

Per la present,  els comunico que desisteixo de la subscripció a baix referenciada: 

-Referència (núm. de compra o factura): ___________________________ 

-Subscripció realitzada el dia _____/_____/_________ 

-Nom de qui exerceix el dret de desistiment (consumidor/s i usuari/s):  ______________________________________________________________________ 

-Domicili de qui exerceix el dret :________________________________ 

-Correu electrònic de qui exerceix el dret : __________@____________ (obligatori si es remet via electrònica) 

-Data: _____/_____/_________ 

 -Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris  (només si el formulari es presenta en paper) 

Una vegada finalitzat aquest termini, l'AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART no accepta devolucions per desistiment en els serveis adquirits.  

Resolució de conflicte 

S'informa que l'AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART, no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d'arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d'atenció al client que consten a la Web. 

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s'informa de l'existència d'una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l'àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Llei aplicable i jurisdicció 

L’empresa es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius - llevat que es tracti d’imposicions legals - i seran d’aplicació 30 dies de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.  

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.

Subscripcions

El soci formalitza les subscripcions en emplenar el formulari habilitat cada any. La introducció incorrecta de dades (dades i curs de l'alumne, dades i email del titular del pagament) pot donar lloc a subscripcions o comunicacions fallides que exclouen a l'AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART de tota responsabilitat. El registre automàtic del formulari serveix de justificant de la naturalesa, del contingut i de la data de la subscripció.

L'AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART es reserva la possibilitat de no confirmar una subscripció per algun motiu en concret com la reserva fora de termini, una subscripció anormal, problemes aliens que impedeixin la gestió de les subscripcions o altres relacionats amb l'activitat del soci en l'associació.

En cas de pagaments pendents en concepte de quotes o subscripcions anteriors, no podran realitzar-se noves subscripcions fins que l'AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART hagi rebut les sumes degudes pel soci.

Garantia i Devolucions

En l'AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART sotmetem als llibres a un rigorós control de qualitat per a detectar danys o defectes. Realitzem aquest procés quan els rebem dels nostres distribuïdors i abans de ser lliurats als socis.

Qualsevol anomalia observada pel soci en rebre la subscripció, haurà de ser notificada a l'AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART per a la seva revisió i resolució.

Si desitges cancel·lar una subscripció una vegada realitzada, has de posar-te en contacte per telèfon o Whatsapp (655 61 16 39), d'aquesta manera podrem garantir-te l'atenció a la teva sol·licitud. Si ho realitzes per qualsevol altra via, no podem assegurar la cancel·lació a temps.

Preu i pagament

Els preus de les quotes de soci de l'AMPA i de Socialització de Llibres, s'indiquen en euros. 

El pagament s'efectua amb targeta de crèdit en un entorn segur. Tota l'operativa és gestionada directament per REDSYS pel que la confidencialitat en la transacció és absoluta. Una vegada seleccionada l'opció de pagament amb targeta, s'hauran d'acceptar els termes i facilitar les dades de la targeta amb la qual es vol pagar. Després d'això el soci acceptarà el mitjà de pagament i serà redirigit a la Passarel·la de Pagament Segur, on se seguiran unes senzilles instruccions per a realitzar-ho. El soci rebrà un missatge confirmant que el pagament s'ha realitzat correctament.

Aquesta forma de pagament no està subjecta a comissions i és 100% segura.

El càrrec en la targeta de crèdit del soci s'efectuarà en euros d'1 a 3 dies després de l'acceptació de la subscripció per part de l'AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART.

Informació sol·licitada

En fer subscripcions a través del lloc WWW.AMPABLANXART.NET, consent que l'AMPA INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART faci ús de dades nominatives sobre vostè, comunicats per a vostè o recaptats a través del funcionament del lloc. Aquestes dades (noms, adreça d'e-mail, adreça postal, número de targeta de crèdit amb la seva data de caducitat, etc…) són necessaris perquè puguem tractar les seves subscripcions.

Garantia

El soci es beneficiarà de la garantia legal dels vicis ocults en els productes venuts. La garantia no serà vàlida si es produeix un ús incorrecte, una falta de manteniment o de cura dels llibres.

Contacte 

Telèfon i Whatsapp: 655 61 16 39

Email: socializacion@ampablanxart.net