Qui som, què fem...

Qui som?

L’Associació de Mares i Pares, AMPA de  l'Institut Investigador Blanxart és una entitat sense ànim de lucre pensada i creada per col·laborar amb l´Equip Directiu i docent del centre per la millora de la qualitat de l’educació dels alumnes. 

Som membres de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC).

És el principal interlocutor entre l’escola i les famílies, i, junt amb el centre, articula els mecanismes necessaris per facilitar i garantir la informació a tots els pares i les mares d’alumnes.

Què fa l’AMPA? 

Participa, per llei, en la presa de decisions i en el govern de l’institut mitjançant un representant al Consell Escolar de centre.

Fomenta la participació de les famílies a l’associació, com a mitjà per acostar-se i formar part de l’intitut.

Organitza  serveis com la socialització dels llibres i col·labora amb l’institut amb activitats que complementen la tasca educativa que realitza el centre, com activitats extraescolars, projectes “Tal com raja” i beques artístiques de Batxilletat.

Els recursos econòmics de que disposa l´AMPA provenen bàsicament de les quotes anuals que paguen els associats. Aquests recursos s’utilitzen per organitzar les activitats extraescolars, comprar material, activitats socials, pagar quotes de federacions, assegurances dels alumnes, beques extraescolars, etc.

Tothom que sigui soci de l’AMPA pot venir a les reunions de la Junta, que es celebren mensualment el segon divendres de cada mes. 

Composició junta 2022-2023


JUNTA DIRECTIVA: 

Presidenta: Mª del Mar Moya

Secretària: Susana Martínez

Tresorera: Carme Portero


VOCALS:

Cristina Sanz

Neus Forte

Raquel Almansa

Mohamed El Baitar

Informació d'AMPA

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre formada per pares i mares. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Pensem que la col·laboració de tots és molt important per tal d'oferir millores en la qualitat educativa i formativa de tots els alumnes.

Necessitem la teva opinió, idees i tot allò què pots fer tu per tal que l’institut on estudien, aprenen, viuen i conviuen els teus fills sigui encara millor en qualitat de l’ensenyament. 

És imprescindible la participació dels pares i mares que voluntàriament dediquen, en ocasions, moltes hores del seu temps a que tot això sigui possible. Ara bé, quants més pares participem d’aquesta tasca, menys hores haurem de dedicar. Es per això que des de la Junta i des de les Comissions, ens agradaria molt poder comptar amb la teva participació, ja sigui en tasques d’organització d’activitats, ja sigui com a participant en les mateixes, i poden ser col.laboracions permanents o puntualment, tu decideixes.

Pots assistir a les reunions que celebrem a la Biblioteca, el segon divendres de cada mes, a la tarda, i a l'Assamblea General Anual.

Et convidem a participar!